Практически семинар „Актуални проблеми, свързани с финансовото управление, контрол и вътрешния одит в общините“

НСОРБ-Актив ЕООД проведе на 12 и 13 септември практически семинар за вътрешните одитори, финансовите контрольори и експертите, ангажирани с управлението СФУК в общините.

Участваха 64 експерти от 40 общини.

В програмата бяха засегнати теми от практиката по прилагането на нормативната уредба в областта на вътрешния одит и контрол; ангажиментите на вътрешните одитори спрямо дейности и процеси, финансирани със средства от ЕС и най-често срещаните грешки и пропуски, констатирани при  финансовите одити, извършвани от Сметната палата.

Лектори по темите:

 • Стратегията за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор на Република България за периода 2018 – 2020 - Стефан Белчев, директор дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“, МФ и Валентин Бонев, началник-отдел „Методология на контрола“, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“, МФ;
 • Развитие на методологията по вътрешен контрол в публичния сектор - Ина Лечева, държавен експерт в отдел „Методология на контрола“, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“, МФ;
 • Структуриране, статут и дейност на одитните комитети в публичния сектор - 
  Благовест Русанов, главен експерт отдел „Методология на контрола“, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“, МФ;
 • Отговорности и ангажименти на вътрешните одитори от общините спрямо дейности и процеси, финансирани със средства от ЕС - Дора Бурова, директор дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност", ИА ОСЕС; 
 • Най-често срещаните грешки и пропуски, констатирани при финансовите одити, извършвани от Сметната палата и ролята на вътрешния одит и контрол за предотвратяването им - Пепа Хаджиева, директор на Одитна дирекция II „Финансови одити“, Сметна палата.        
« Назад
Календар на събитията

юли 2020

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
  Държавни помощи - ден 1/2
 • 17
  Държавни помощи - ден 2/2
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2