Обучение „Практически въпроси по прилагането на новата правна уредба на обществените поръчки от 2016 г.“

На 16 и 17 февруари 2017 г. в гр. София се проведе обечине по ЗОП и ППЗОП

Участваха 38 юристи и експерти, ангажирани с обществените поръчки от 23 общини

Лектор:

 • Мариана Кацарова, юрист, експерт по обществени поръчки

Акценти в програмата:

 • прилагането на различните режими за възлагане;
 • предварително обявление и предварителен контрол, мониторинг;
 • запазени обществени поръчки, обособени позиции;
 • критерии за подбор и за възлагане, гаранции за изпълнение, окомплектоване на офертите;
 • Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 
 • начини за сформиране на комисия за провеждане на процедурите и др.

 

« Назад
Календар на събитията

февруари 2020

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 1