„Устойчиво и интегрирано развитие на град Велинград”

Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на град Велинград”

Възложител: община Велинград

Обхват на консултантската услуга: изработване на тръжни документации за участие в открити процедури по ЗОП за избор на изпълнител на услуга за изработване на ИПГВР на град Велинград и изготвяне на екологични оценки и оценки на съвместимостта на ИПГВР/ПУП  по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на град Велинград”, финансиран от Оперативна програма „Регионално Развитие“ 2007-2013  

Източник на финансиране: ОП „Регионално развитие 2007-2013”, схема BG161PO001/1.4 – 07/2010/024.

Статус на проекта: изпълнен

Референция:

« Назад
Календар на събитията

февруари 2020

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 1