„Насърчаване на заетостта чрез съвместяване на професионалния и личния живот”- община Димитровград

Проект „Насърчаване на заетостта чрез съвместяване на професионалния и личния живот” – община Димитровград”

Възложител: община Димитровград

Обхват на консултантската услуга: консултиране, прецизиране и обосновка на  проектната идея и подготовка на проектното предложение, включително формулиране на целите и описание на дейностите по проекта, попълване на формуляр за кандидатстване, съпътстващите документи и комплектоване на проектната документация; поддържане на комуникация с партньора по проекта – Община Форли, Италия, консултации в процеса на оценка на проектното предложение и отразяване на препоръките за корекции и промяна.

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, Приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.01 “Без граници – Компонент 1”.

Бюджет на проектното предложение - 198 806 лева

Статус на проектното предложение: проектът е изпълнен

Референция:

« Назад
Календар на събитията

февруари 2020

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 1