Проект „Адаптиране на паметниците на културно- историческото наследство за развитие на туризма в община Разлог”

Източник на финансиране:
Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”, приоритетна ос 3 “Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1 “Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3/1-02/2009 “Подкрепа за развитието на туристическите атракции”

Стойност на проекта: 2 339 136,62 лв.

Основни цели и дейности по проекта:
Целите на проекта са насочени към деконцентрация на туристическия потенциал на община Разлог, развитие на устойчиви, диверсифицирани и специфични за региона туристически продукти, увеличаване посещаемостта и заетостта на легловата база и намаляване на сезонността. Включва дейности по подобряване състоянието - реконструкция, реставрация, консервация и социализация - на две запазени минерални бани в с. Баня: Старата баня и Старата Турска баня, както и изграждане на воден атракцион за отдих и спорт. Водният атракцион е със съоръжения, които акцентират върху “водата” и нейното използване и е тематично свързан с богатия ресурс от минерални източници в района.

Обхват на консултантската услуга:
азработване на тръжна документация за възлагане на договори за строителство, доставки и услуги по проект ”Адаптиране на паметниците на културно- историческото наследство за развитие на туризма в община Разлог

Информация за състоянието на проекта:
Приключил

« Назад
Календар на събитията

юли 2020

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
  Държавни помощи - ден 1/2
 • 17
  Държавни помощи - ден 2/2
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2