„Панагюрище – столица на свободата”- община Панагюрище

Проект „Панагюрище – столица на свободата”- община Панагюрище

Възложител: община Панагюрище

Обхват на консултантската услуга: консултиране и прецизиране на проектната идея; проучване и анализ на атрактивността и пазарната приложимост на обектите, включени в обхвата на проектното предложение; подготовка, провеждане и анализ на резултатите от анкетно проучване; изготвяне на финансов анализ; разработване на проектното предложение, включително формулиране на целите и описание на дейностите по проекта, попълване на формуляр за кандидатстване и съпътстващи документи; комплектоване на проектната документация; консултации в процеса на оценка на проектното предложение и отразяване на препоръките за корекции и промяна.

Източник на финансиране: Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013”, Приоритетна ос 3 Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1 Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.1-03/2010 Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”.

Бюджет на проектното предложение - 4 838 195 лева

Статус на проектното предложение: проектът е изпълнен

Референция:

« Назад
Календар на събитията

юли 2020

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
  Държавни помощи - ден 1/2
 • 17
  Държавни помощи - ден 2/2
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2