XI-та националната среща на експертите по програми и проекти от общините
XI-та националната среща на експертите по програми и проекти от общините
XI-та националната среща на експертите по програми и проекти от общините
XI-та националната среща на експертите по програми и проекти от общините
XI-та националната среща на експертите по програми и проекти от общините
XI-та националната среща на експертите по програми и проекти от общините
XI-та националната среща на експертите по програми и проекти от общините
XI-та националната среща на експертите по програми и проекти от общините

От 13 до 15 ноември 2019 г. в гр. София, за единадесета поредна година се провежда Националната среща на експертите по програми и проекти от общините. Във форума, организиран от НСОРБ-Актив,  участват близо 200 представители от над 70 общини - ресорни заместник-кметове, директор дирекции, началник-отдели и общински експерти, ангажирани с планирането, подготовката, управлението и изпълнението на общинските проекти.

Близо 7 000  проекта на стойност над 18 милиарда лева са изпълнени от българските общини от 2007 г. до този момент. Тези конкретни данни за приноса на европейската солидарност в развитието на българските градове и села, отчете изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева при официалното откриване на Срещата, чийто Генерален спонсор е "Пайплайф България".

Няма българска община, която да не е реализирала или в момента да не изпълнява проект, съфинансиран от европейските фондове, като данните не обхващат трансграничните и директно финансираните от Европейката комисия инициативи. „Инвестирайки в широка палитра от дейности, загубихме концентрацията на средствата, намалихме ефекта им и в крайна сметка, както показват данните на европейската, а и на националната статистика - не постигаме сближаване” – подчерта в г-жа Георгиева и отправи послание и за по-прецизно и ефективно планиране на средствата от ЕС през новия програмен период.

В програмата в първия ден на Срещата взеха участие и Йо Говаертс - представител на отдел Е.3 „България, Хърватия и Словения“ на Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, директорът на дирекция „Централно координационно звено” Иван Иванов, ръководители на управляващите органи на оперативните програми и експерти от министерствата.

Количествените показатели сочат, че за 12 години със средства от  европейски и национални програми и с пари от бюджетите на общините са обновени над 1 500 училища, детски градини, болници, културни, социални, административни и многофамилни жилищни сгради, над 50 паметника на културата са превърнати в туристически атракции. Повече от 17 млн. кв.м. паркове, зелени площи, детски площадки, пешеходни и велоалеи, тротоари и други елементи в населена среда са изградени с европейски средства у нас и това са най-видимите за гражданите ефекти от европейската солидарност.

Инвестициите в укрепване на свлачища и в изграждане на съоръжения за предотвратяване на наводнения са сред най-значимите през периода на двата програмни периода. Над 50 нови пречиствателни станции и повече от 5 хиляди километра водопроводна и канализационна мрежа са изградени в общините. 19-те нови регионални системи за управление на отпадъците обслужват над 4 млн. души.

Данните показват, че близо половината от ресурса е вложен в изграждането на инфраструктура за водоснабдяване и канализация и за съвременно управление на отпадъците -  около 44%. Голям е и делът на инвестициите в градския транспорт- над 18%, като най-сериозна част има изграждането на софийското метро. В подобряване на средата в българските градове и села, в обновяване на улици и пътища са вложени около 9% от евросредствата за последните години. Инвестициите в социална инфраструктура и услуги са 8%. Над 850 социални услуги са разкрити в общините. Един от важните проблеми, пред които се изправят българските общини, е осигуряването на средства за поддържането им, което да гарантира тяхната устойчивост.

С дял от 5% от европейските инвестиции е сферата на образованието- около 3% проектни пари са вложени за развитие на култура, туризъм и енергийна ефективност.

Анализът на Сдружението показва тревожни данни за задълбочаване на регионалните диспропорции. Столицата и няколко големи града се развиват. Всички останали, особено Северозападна България, остават в групата на „бедните”. Североизточна България, областите на Странджа и Родопите, вече са конкуренция на Северозапада в негативната класация.

В териториалния аспект на европейските инвестиции също се наблюдава дисбаланс: има общини с проекти, броящи се на пръстите на едната ръка и такива, които са реализирали по повече от 50 проекта; общини привлекли по няколко хиляди лева за инвестиции в спортни площадки и други - с проекти за стотици милиони левове;  градове и квартали, където са инвестирани много средства и населени места с нула лева от европейската солидарност.

Причините са в грешно заложените условия на иначе елементарната задача за постигане на териториално, социално и икономическо сближаване, се казва в анализа на НСОРБ. „Изкривената ни дефиниция за селски и градски райони, конкуренцията между бенефициентите-общини и липсата на реален интегриран териториален подход към инвестициите, подход обхващащ всички сектори на местното развитие, обезпечен с адекватно публично и частно финансиране, а не разчитащ единствено на еврофондовете и то само на част от тях” – обобщи причините Силвия Георгиева.

Експерти от общини и НСОРБ, които представляват интересите на местните власти в работата на тематичните работни групи по подготовката на стратегическите документи за управление на Европейските фондове за следващия програмен период 2021-2027 г., проведоха работна среща преди Събитието. Те обсъдиха участието си в разработването на бъдещите оперативни програми, приоритетите и мерките, които ще бъдат финансирани с евросредства през следващите седем години.

Във вчерашния ден от Срещата се проведе и Дискусионен форум „Проекти на НСОРБ в подкрепа на общините. Възможности за алтернативно финансиране на общински проекти и добри практики“.

В предстоящите 2дни на форума, експертите, които пряко са ангажирани в управлението на европейски проекти на общинско ниво, ще дискутират редица актуални въпроси, сред които и позиция на НСОРБ по Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 година.

Днес в Програмата са включени 4 дискусионни панела за представяне от Управляващите органи на напредъка в изпълнението на програмите, визията за следващия програмен период, съвместни дейности за минимизиране на допусканите грешки и мерки за намаляване на административната тежест и ускоряване на изпълнението на общинските проекти:

 • За устойчиво териториално и трансгранично сътрудничество;
 • За по-добра околна среда;
 • За социално включване, интеграция и подпомагане на уязвими групи;
 • За подобряване на селските и рибарските райони. Изпълнение на подхода ВОМР.

Срещата ще приключи в третия ден с Пленарни сесии посветени на прилагането режима на държавните помощи при изпълнението на общински проекти и уеднаквяване на практиките при налагането, контрола и оспорването на финансовите корекции.

« Назад
Календар на събитията

юли 2020

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
  Държавни помощи - ден 1/2
 • 17
  Държавни помощи - ден 2/2
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2